ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία TRADERS´ Magazine εξειδικεύεται στον τομέα της κατάρτισης και συνεχούς εκπαίδευσης των επενδυτών. Η εταιρεία εκδίδει το περιοδικό TRADERS´ στη γερμανική γλώσσα για περισσότερο από δεκαπέντε έτη. Το  2013 η εταιρεία TRADERS´ Magazine εισήγαγε μια ιταλική έκδοση του περιοδικού TRADERS´, και αμέσως μετά μια ελληνική και ισπανική έκδοση. Όλες οι εκδόσεις του περιοδικού μοιράζονται τον ίδιο στόχο: Να είναι ο προσωπικός επενδυτικός σύμβουλος των ενεργών επενδυτών σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτόν τον στόχο, στο προσεχές μέλλον θα δείτε περισσότερες εκδόσεις του TRADERS´ να φθάνουν στο διαδίκτυο.

Εκτός από την έκδοση του περιοδικού TRADERS´, η εταιρεία TRADERS´ Magazine παράγει και ιδιωτικές εκδόσεις για άλλες επιχειρήσεις του τομέα οικονομικών υπηρεσιών, όπως τράπεζες και brokers (ΑΧΕ, ΑΧΕΠΕΥ, ΕΠΕΥ κοκ). Επίσης, η εταιρεία μας δημοσιεύει τακτικά άρθρα σε άλλα περιοδικά οικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα με την έκδοση των προσωπικών της ενημερωτικών δελτίων αγοράς, η TRADERS´ Magazine αναλαμβάνει και την έκδοση ενημερωτικών δελτίων για άλλες επιχειρήσεις του τομέα οικονομικών υπηρεσιών, όπως τράπεζες και ΑΧΕΠΕΥ

Εδώ και αρκετά χρόνια, η TRADERS´ Magazine έχει ειδικευτεί και σε έναν άλλο τομέα των επενδύσεων, ο οποίος είναι η προγύμναση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επενδυτές με τη μορφή σεμιναρίων (ψηφιακών και μη). Η ιδέα αυτών των σεμιναρίων, τα οποία πραγματοποιούνται από την πλειάδα των ειδικών μας επί των επενδύσεων, προέκυψε για χάρη των τραπεζών και των brokers

Η TRADERS´ Magazine είναι επίσης ενεργή και στον τομέα της παραγωγής βίντεο. Σε συνεργασία με τράπεζες, brokers και πωλητές λογισμικού, παράγει DVD εκπαιδευτικού χαρακτήρα από το στάδιο του αρχικού προγραμματισμού και της εγγραφής έως και το τελικό στάδιο διεργασίας. Ως παράδειγμα αναφέρεται το DVD MetaTrader 4, το οποίο περιέχει μια εισαγωγή, βήμα προς βήμα, στην πλατφόρμα MT4-Trading.

Τέλος, η TRADERS´ Magazine διοργανώνει την έκθεση World of Trading - η κορυφαία έκθεση επενδύσεων της Γερμανίας. Πρόκειται για ένα συνδυασμό παρουσίασης, συνεδρίου και σεμιναρίου με κορυφαίους επενδυτές από όλο τον κόσμο, καθώς και με τους κορυφαίους εκθέτες του χώρου. Η έκθεση World of Trading (WOT) πραγματοποιείται ετησίως στο Forum of the Frankfurt Messe. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.wot-messe.de.