ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γερμανική έκδοση TRADERS´: στη γερμανική γλώσσα
15.000 ενεργοί επενδυτές σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία

Ισπανική έκδοση TRADERS´: στην ισπανική γλώσσα
7500 ενεργοί επενδυτές/αναγνώστες σε Ισπανία και Λαταμ

Ελληνική έκδοση TRADERS´: στην ελληνική γλώσσα
3500 ενεργοί επενδυτές/αναγνώστες σε Ελλάδα και Κύπρο


Σε ποιους απευθυνόμαστε:  

Ο τυπικός αναγνώστης μας είναι ένας ιδιαίτερα καταρτισμένος ενεργός επενδυτής, με θέληση και κίνητρο για να επενδύσει στη συνεχή εκπαίδευσή του. Η βάση δεδομένων μας αποτελείται από την προσωπική βάση δεδομένων που συνθέτουν οι αναγνώστες και συνδρομητές του TRADERS’, σε συνδυασμό με ανταλλασσόμενες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων ενεργών επενδυτών των επιχειρησιακών συνεργατών μας, οι οποίοι παρευρίσκονται τακτικά σε επενδυτικές εκθέσεις, δρώμενα και εκπαιδευτικά μαθήματα.